ZAGRODA EDUKACYJNA

Trzeba zadać sobie jedno bardzo ważne pytanie...co lubię w życiu robić..., a potem zacząć to robić :-)

Zostaliśmy wpisani, jako czwarte gospodarstwo w województwie zachodniopomorskim do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.